Konferens 2015

”Hur förbättrar vi stödet för brottsoffer”

Konferensen speglar brottsoffrens perspektiv och möjligheterna att komma tillbaka.

Välkommen till en konferens, som speglar våldet i dagens samhälle ur olika vinklar.
Brottsoffer kostar samhället miljarder årligen. Nu börjar brottsoffrens verklighet bli mer uppmärksammad.
För de som drabbas är priset högt i form av lidande och psykiska besvär.
Konferensen uppmärksammar den ”osynliga” verkligheten och föreslår nya metoder för att stötta brottsoffer och närstående.

Tid: 11 November 2015 kl 9-17
Plats: Dalarö Tullhus – Odinsvägen 6A

MEDVERKANDE:
Carin Flemström, vice ordförande Brottsofferjouren Haninge
Per Borgå, psykiater Akademien för Trauma och Kultur AB
Karin Svensson, fd ordf Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer
Gerardo Espejo,  brottsdrabbad och initiativtagare till projekt Spegeltalare
Peter Eriksson, rådgivare/kristerapeut Manscentrum Östra Södertörn
Nedjma Chaouche, journalist och och dess närstående

Gerardo Espejo M: ”Konsekvenserna av ett våldsdåd,

Brottsoffer ”Driver företaget Spegeltalare som även är initiativtagare av denna konferens.
Gerardo arbetar med att föreläsa och även givit ut boken ”Uppvaknandet” som handlar om ett brutalt oprovocerat överfall som nästan tog hans liv.
Gerardo är väldigt aktiv inom frågor som berör brottsoffer, även brottsförebyggande. Kommuner, Brottsofferjourer har tagit del av ”Uppvaknandet – en föreläsning som berör”
Gerardo är utbildad inom marknadsföring, försäljning.
Jobbar även på Dalarö turistbyrå. Utvecklingsansvarig för personal som behöver komma ut i arbetsmarknaden.

Carin Flemström: ”Behövs en ny sociallagstiftning?”

Socialtjänsten är idag en korsbefruktning av myndighetsutövning med en juridisk utredarkultur och New public management. I denna värld ryms inte ord som stöd på den enskildes villkor, behandling, empati. Allt har brutits ner till mätbara enheter och det som inte kan mätas har inte något värde. Att vara brottsoffer i ett system som alltmer ser som sin uppgift att kontrollera och minimera sina insatser är en kränkning i sig. Utsatt för livshotande skador – men redovisa dina kvitton ska du.
Socionom, numera pensionerad från mångåriga chefsuppdrag inom kommunal socialtjänst: Malmö, Solna, Maria Ungdom, Kista Stadsdelsförvaltning, Värmdö kommun samt Stockholms stadshus – Kansliet för arbetsmarknad och utbildning. Erhöll Mandela Nelson-priset Stockholms stad 2002 för Stockholm Matchning mm. Ansvarig för EU-projektet KomAn 2009-2011. Redaktionsmedlem Tidningen Socialpolitik.
Styrelseledamot i Haninge Brottsofferjour och Manscentrum Haninge.

Karin Svensson: ”konsekvenserna av våldsdåd mot kvinnor”

Aktiv inom kvinnojours och tjejjours rörelsen sedan 2005, både som ideell, anställd, styrelseledamot och ordförande i Olofströms kvinno- och tjejjour. Har också varit aktiv i Länskvinnojouren Blekinge under många år, som ledamot och ordförande. Även på nationell nivå som ledamot, vice ordförande och senast som ordförande i Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Karin har en kandidatexamen i Psykologi och brinner för ideella kvinnojourer och tjejjourers enträgna arbete ute i landet.

Per Borgå: ”konsekvenser av ett våldsdåd om inte rätt hjälp ges”

Specialist i psykiatri, Med Dr, som studerat psykiska trauman och deras följder och under lång tid arbetat med att behandla och rehabilitera drabbade. En allvarlig följd av trauman är posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Det kan bland annat innebära att ständigt vara upptagen av traumat, att förlora intresset för sådant man tidigare ansett viktigt, att vara ständigt uttröttad men ha svårt att sova, att dra sig undan sociala kontakter. Möjligheten till bearbetning och läkning är mycket beroende av omgivningens attityder. Förnekande och förringande av traumat t ex från myndigheter kan leda till retraumatisering, medan erkännande av traumat och tydliga ställningstaganden mot förövarna underlättar läkningsprocessen, berättar Per Borgå.

Peter Eriksson: ”stödet vid livskriser”

Socionom sedan 1990, har grundläggande psykoterapeututbildning (psykodynamisk steg 1 utbildn.) Har arbetat på en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning och på en BUP-mott. innan anställningen på Manscentrum Östra Södertörn.

Manscentrum är en ideell förening som bildades 1999. Förutom vårt grunduppdrag, att ge stöd vid livskriser, verkar vi för jämställdhet mellan män och kvinnor och arbetar mot våld i nära relationer. Vi vill också uppmuntra män att själva diskutera, ifrågasätta och nyformulera mans- och papparollen.

Moderator för konferensen är

Nedjma Chaouche:

journalist och moderator

Anmälan till konferensen ”Hur förbättrar vi stödet för brottsoffer?” klicka härt för komma till anmälan 

Postadress/konferenslokal:
EBC Spegeltalare/Tullhuset
Odinsvägen 6A
137 70 Dalarö

Kaffe, te och smörgås serveras (Även glutenfritt)
Vi äter en gemensam lunch på någon av Dalarös trevliga restauranger
(ingår i priset)

Rabatterad konferensavgift om du betalar före 31:a oktober 2015
Privatperson 1300 kr (inkl moms)
Företag/organisation per person 1500 kr (inkl moms)

OBS! Efter 31/10-2015 tillkommer 200 kr/person
Betalas till EBC/Spegeltala
re bg 630-7086
Ange namn+ ev. organisation + telefon + e-post vid betalning

OBS! Anmälan registreras först när konferensavgiften är betald.
Du har två prisalternativ, men betala senast 5/11 2015.
Din anmälan är bindande. Du får bekräftelse på din registrering och program via mail, sms eller telefonsamtal.
Vid återbud före 31/10 2015 återfås halva avgiften. Vid senare avanmälan kan ingen återbetalning ske.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Gerardo på tel: 070 480 69 73