Samhället

Världen upplever just nu den största samhällsomvandlingen någonsin. I det samhälle, som vi alla just nu är med om att skapa, kommer de traditionella, ofta slitsamma och monotona produktions.- och serviceyrkena att försvinna i samband med den robotisering som pågår.

Människor kommer istället att behövas i nya jobb, vilka kräver mänskliga kvaliteter som empati och kreativitet.

Ett bättre samhälle

Framtidens eftertraktade jobb kommer att handla om relationer och dialog, om omsorg och utbildning och om omhändertagande och välkomnande.

OM OSS.