Våra tjänster

Det är mycket som vi överlåter åt samhället att sköta och som vi därför inte vet så mycket om.
Hur tar t.ex. samhället hand om en person som har blivit utsatt för ett våldsbrott?
Och hur skulle samhället kunna göra det optimalt?
Vad innebär det egentligen att vara ett brottsoffer i Sverige idag?

Spegeltalare har tagit som uppgift att sprida kunskap om vad ett bättre omhändertagande av brottsoffer skulle innebära – både för de drabbade själva och för samhället i stort.
Du får en ingående upplevelse genom att lyssna till berättelser av föreläsare, som själva befinner sig i, har befunnit sig i eller som idag lever i en vardag, som är helt obekant för de flesta.
Vi arrangerar också workshops, samlar och publicerar information, skrifter m.m.

Tveka inte att kontakta oss för att ge dig själv och dina medarbetare en bättre insikt om hela brottsofferprocessen, genom att låta oss spegla alla aspekter om vad dagens brutala och/eller subtila våld innebär.